Noblesse Nails - Debby Noblesse. Noblesse Nails:  Dąt is de nagel op de kop! Twaalf jaar ervaring in de beauty sector en nail art... dat schenkt vertrouwen!

Algemene Voorwaarden

<< Terug naar homepagina

De website www.noblessenails.be wordt beheerd door:
Noblesse Nails
Muizelstraat, 111
B-8531 Hulste
Belgiė

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.noblessenails.be gepubliceerd wordt echt en correct is, neemt Noblesse Nails geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.


Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.noblessenails.be voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.


Gebruik van de website:

De webgebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het Noblesse Nails management, het Noblesse Nails management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eenderwelke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De webgebruiker gaat er ook mee akkoord dat Noblesse Nails geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.noblessenails.be vrij zijn van virussen, wormen, trojanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

Noblesse Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.noblessenails.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes.

Tips en advies gegeven aan de webgebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Wijzigingen in de inhoud en/of prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal.

De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.noblessenails.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van Noblesse Nails.

DE WEBGEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN WWW.NOBLESSENAILS.BE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. NOBLESSE NAILS EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA NOBLESSENAILS.BE.

Noblesse Nails vertegenwoordigt op geen enkele manier eenderwelke website waartoe de gebruiker zich via www.noblessenails.be toegang verschaft of een link heeft naar www.noblessenails.be waarvan Noblesse Nails de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de website.

Bij de aankoop van Noblesse Nails diensten ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard en de factuur volledig is betaald. Noblesse Nails kan vrijelijk en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van infomatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Noblesse Nails zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van Noblesse Nails is gevestigd.


Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via de website www.noblessenails.be, gaat de gebruiker er mee akkoord dat Noblesse Nails onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade tengevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotocopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.


www.noblessenails.be

Noblesse Nails VOF - BTW N°: BE 0822.608.005

Noblesse Nails © 2011-2018 - Alle Rechten Voorbehouden.